Trwałość projektu "Pomagamy na niebiesko-żółto III"

2023-07-01

Informujemy, że trwałość projektu „Pomagamy na niebiesko-zółto III ” RPPM.06.02.02-22-0032/22 przez okres 6m-cy (tj. 01.07.2023 do 31.12.2023)odbywa się poprzez realizację zajęć dla indywidualne i grupowe, oraz wsparcie towarzyszące. Placówki wsparcia dziennego zapewniają 12 miejsc dla wychowanków. Grupa docelowa to dzieci z autyzmem sprzężonym, dzieci z pieczy zastępczej i dzieci migrantów z Ukrainy.

Trwałość projektu "Pomagamy na niebiesko II"

2023-05-02

Informujemy, że trwałość projektu „Pomagamy na niebiesko II ” RPPM.06.02.02-22-0090/20 przez okres 29 m-cy (tj. 01.05.2023 do 30.09.2025)odbywa się poprzez realizację zajęć dla indywidualne i grupowe, oraz wsparcie towarzyszące. Placówki wsparcia dziennego zapewniają 36 miejsc dla wychowanków. Grupa docelowa to dzieci z autyzmem sprzężonym, dzieci z pieczy zastępczej i dzieci migrantów z Ukrainy.

Rekrutacja do projektu "Pomagamy na niebiesko-żółto III"

W dniach od 02.05.2023-09.05.2023 odbędzie się rekrutacja do projektu „Pomagamy na niebiesko-żółto III”. Formularz rekrutacyjny wraz załącznikami należy złożyć w biurze Lidera (Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego) w Malborku przy ul. Głowackiego 111 lub biurze partnera (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku) przy Pl.Słowiański 6, w Malborku.

Dokumenty rekrutacyjne:

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - WORD
 • Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego - WORD, PDF
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie - WORD, PDF
 • Formularz rekrutacyjny w formacie PDF - PDF
 • Formularz rekrutacyjny w formacie DOCX - WORD
 • Załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - Wzór oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” - WORD, PDF
 • Załącznik nr 4 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - Wzór oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” - WORD, PDF

Rekrutacja do projektu "Pomagamy na niebiesko-żółto III"- dla dzieci migrantów z Ukrainy

W dniach od 02.01.2023-31.03.2023 odbędzie się rekrutacja do projektu „Pomagamy na niebiesko-żółto III”. Formularz rekrutacyjny wraz załącznikami należy złożyć w biurze Lidera (Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego) w Malborku przy ul. Głowackiego 111

Dokumenty rekrutacyjne:

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcieWORD
 • Formularz rekrutacyjny UKR - WORD
 • Formularz rekrutacyjny Pl - WORD
 • Deklaracja udziału w projekcie UKR/PL - WORD
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika w projekcie UKR/PL - WORD
 • Zał. 3 - Oświadczenie uczestnika projektu RPO-WP UKR/PL - WORD
 • Zał. 4 - Oświadczenie uczestnika projektu CST UKR/PL - WORD

Rekrutacja do projektu "Pomagamy na niebiesko-żółto III"

W dniach od 02.01.2023-31.03.2023 odbędzie się rekrutacja do projektu „Pomagamy na niebiesko-żółto III”. Formularz rekrutacyjny wraz załącznikami należy złożyć w biurze Lidera (Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego) w Malborku przy ul. Głowackiego 111 lub biurze partnera (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku) przy Pl.Słowiański 6, w Malborku.

Dokumenty rekrutacyjne:

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - WORD
 • Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego - WORD, PDF
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie - WORD, PDF
 • Formularz rekrutacyjny w formacie PDF - PDF
 • Formularz rekrutacyjny w formacie DOCX - WORD
 • Załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - Wzór oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” - WORD, PDF
 • Załącznik nr 4 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - Wzór oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” - WORD, PDF

Rekrutacja do projektu "Pomagamy na niebiesko II"

W dniach od 18.07.2022-29.07.2022 odbędzie się rekrutacja do projektu „Pomagamy na niebiesko II”. Formularz rekrutacyjny wraz załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „Pomagamy na niebiesko” w biurze Lidera (Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego) w Malborku przy ul. Głowackiego 111.

Dokumenty rekrutacyjne:

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie PL - WORD
 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie UKR - WORD
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie PL - WORD
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie UKR - WORD
 • Formularz rekrutacyjny PL - WORD
 • Formularz rekrutacyjny UKR - WORD
 • Załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - Wzór oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” PL-UKR - WORD
 • Załącznik nr 4 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - Wzór oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” PL-UKR - WORD
 • Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika Projektu PL-UKR - WORD

Rekrutacja do projektu "Pomagamy na niebiesko II"

2020-09-21

W dniach od 22.09.2021 do 08.11.2021 odbędzie się rekrutacja do projektu „Pomagamy na niebiesko II”. Formularz rekrutacyjny wraz załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „Pomagamy na niebiesko” w biurze Lidera (Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego) w Malborku przy ul. Głowackiego 111 lub biurze partnera (Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy) przy ul. Jagiellońskiej 79/82 w Malborku.

Dokumenty rekrutacyjne:

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - WORD, PDF
 • Regulamin świetlicy - WORD, PDF
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie - PDF
 • Formularz rekrutacyjny - WORD, PDF
 • Formularz rekrutacyjny - kontynuacja - WORD, PDF
 • Załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - Wzór oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” - PDF
 • Załącznik nr 4 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - Wzór oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” - PDF

Zaproszenie do składania ofert

2020-09-02

Zapraszamy do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia biurowego, urządzania audio oraz oprogramowania, zabawek i gier edukacyjnych.

Dokumenty do pobrania:

 • Zaproszenie do składania ofert - Dostawa sprzętu komputerowego, urządzenia biurowego, urządzania audio oraz oprogramowania - WORD, PDF
 • Zaproszenie do składania ofert - Dostawa zabawek i gier edukacyjnych - WORD, PDF

Rekrutacja do projektu "Pomagamy na niebiesko II"

W dniach od 21.06.2021-02.07.2021 odbędzie się rekrutacja do projektu „Pomagamy na niebiesko II”. Formularz rekrutacyjny wraz załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „Pomagamy na niebiesko” w biurze Lidera (Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego) w Malborku przy ul. Głowackiego 111 lub biurze partnera (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku) przy Pl.Słowiański 6,w Malborku.

Dokumenty rekrutacyjne:

Rekrutacja do projektu "Pomagamy na niebiesko II"

W dniach od 22.10.2020-30.10.2020 odbędzie się rekrutacja do projektu „Pomagamy na niebiesko II”. Formularz rekrutacyjny wraz załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „Pomagamy na niebiesko” w biurze Lidera (Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego) w Malborku przy ul. Głowackiego 111 lub biurze partnera (Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy) przy ul. Jagiellońskiej 79/82 w Malborku.

Dokumenty rekrutacyjne:

Aktualności

2020-11-09

W związku z zawieszeniem działalności Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego informujemy, że jednostka jest gotowa do prowadzenia zajęć w ramach placówki wsparcia dziennego w trybie zdalnym.

Placówka Wsparcia Dziennego w ramach projektu „Pomagamy na niebiesko” wspiera pracę zdalną wychowanków poprzez użyczenie sprzętu komputerowego i drukarek.

2020-11-02

Informujemy, że trwałość projektu „Pomagamy na niebiesko” RPPM.06.02.02-22-0044/17 przez okres 26m-cy (tj. 01.11.2020 do 31.12.2022)odbywa się poprzez realizację zajęć indywidualnych i grupowych, oraz wsparcie w postaci super wizji. Placówka wsparcia dziennego zapewnia 20 miejsc dla wychowanków. Placówka funkcjonuje zgodnie z kalendarzem działania Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku.

2019-03-22

Zapraszamy serdecznie na IV Piknik Biegowy oraz Marsz Nordic Walking "Dla Autyzmu", który odbędzie się 6 kwietnia w Malborku. Organizatorami tego wydarzenia są Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu Się w Malborku.

W biegu głównym i marszu Nordic Walking na dystansie 5 km może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 16 lat. W przypadku niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna. Dzieci w wieku 2-6 lat pokonują dystans 100m, 7-9 lat pokonują dystans 200 m, dzieci w wieku 10-12 lat – dystans 400 m, dzieci w wieku 13-15 lat – dystans 600 m.
W trakcie imprezy przewidzianych jest dodatkowo wiele atrakcji dla dzieci. Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego na swoim stoisku będzie informowała o możliwościach wsparcia dziecka w ramach projektu oraz jej działalności, działaniach Specjalnego Ośrodkiem Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku oraz działaniach Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu Się w Malborku.
Zapraszamy - sobota, 6 kwietnia 2019 o 09:00 – 16:00. Centrum Aktywnego Wypoczynku w Malborku, Parkowa 3, 82-200 Malbork. Bądźcie z nami.

2018-11-09

Informujemy, że zmianie uległy godziny pracy PWD w ramach zajęć grupowych:

O projekcie

Projekt "Pomagamy na niebiesko" zakłada następujące wsparcie dla uczestników projektu:

 • Udział w zajęciach świetlicowych grupowych w ramach otwartego w ramach projektu placówki wsparcia dziennego w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem
 • Specjalistyczne konsultacje zewnętrzne – zgodnie z indywidualnym planem i potrzebami uczestnika projektu
 • Udział w indywidualnych zajęciach terapeutycznych– zgodnie z indywidualnym planem i potrzebami uczestnika projektu
 • Wsparcie dla rodziców / opiekunów prawnych
  • Szkolenia PECES – dla 4 rodziców/opiekunów posiadających dziecko z problemami w komunikowaniu się
  • Szkolenie „Strategia zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych – dla 28 rodziców/opiekunów
  • Punkt wsparcia dla rodziców opiekunów
Grupę docelową projektu stanowi 28 dzieci / młodzieży w wieku od 3 do 18 lat (100% uczestników) z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zamieszkujących na terenie powiatów: malborskiego, sztumskiego, gminy Tczew i gminy Nowy Dwór Gdański. Ze wsparcia w ramach projektu będzie można korzystać tylko do ukończenia 18 roku życia.

Projekt „Pomagamy na niebiesko” nr wniosku RPPM.06.02.02-22-0044/17, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: 06. Integracja, Działanie: 06.02 Usługi społeczne, Poddziałanie 06.02.02 Rozwój usług społecznych.
Wartość projektu: 542 525,39 zł, wartość dofinansowania: 515 399,12 zł.
Liderem projektu jest Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego, partnerem: Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku.

Rekrutacja do projektu "Pomagamy na niebiesko"

W dniach od 08.10.2018-12.10.2018 odbędzie się rekrutacja do projektu „Pomagamy na niebiesko”. Formularz rekrutacyjny wraz załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „Pomagamy na niebiesko” w biurze Lidera (Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego) w Malborku przy ul. Głowackiego 111 lub biurze partnera (Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy) przy ul. Jagiellońskiej 79/82 w Malborku.

Dokumenty rekrutacyjne:

Kontakt

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu:

 • Justyna Pawłowska - kierownik projektu, tel. 535 924 860
 • e-mail: biuro@mfrr.pl